ДГ "Детелина"
Детска градина в град Дупница

Група "Гъбки"

УЧИТЕЛИ:

Спаска Зарева - учител

Златка Лумбева - Димитрива - старши учител

Помощник възпитател: Славянка Дошульова

Групата е разновъзрастова от 3 до 5 годишна възраст.

Намира се в с. Бистрица