ДГ "Детелина"
Детска градина в град Дупница

Група "Усмивка"

УЧИТЕЛИ:

Цветелина Митева – учител 

Антоанела Балтаджиева – старши учител

Пом. Възпитател: Антоанета Якимова

Групата работи с деца родени 2016г.

Групата се намира на ІІ етаж в дясно на сградата.