ДГ "Детелина"
Детска градина в град Дупница

Яслена група "Звездички"

Мед сестри:

Еленка Таушанска

Райна Караманска

Пом. възпитател: Цветанка Кирилова

Групата работи с деца от 1 до 3 год. възраст

Намира се в с. Бистрица