ДГ "Детелина"
Детска градина в град Дупница

Екип

 

 

 

Директор: Елеонора Василева Божилова

Образование: висше, магистър

Първа специалност: "Прeдучилищна и начална училищна педагогика"

Втора специалност: "Образователен мениджмънт"

Втора професионална квалификационна степен

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

 

 

Мила Минчева Минчева - Главен учител

Образование: висше, магистър

Първа специалност: "Предучилищна педагогика"

Втора специалност: "Образователен мениджмънт"

Първа професиoнална квалификационнa степен

 

Иванка Запрянова Георгиева - старши учител

Образование: висше, магистър

Специалност: "Предучилищна педагогика"

Трета професиoнална квалификационнa степен

 

Антоанела Видинова Балтаджиева - Страрши учител

Образование: висше, магистър

Специалност: "Предучилищна педагогика"

Трета професиoнална квалификационнa степен

 

Анна Захариева Стоянова - Старши учител

Образование: висше, магистър

Специалност: "Предучилищна педагогика"

Втора професиoнална квалификационнa степен

 

Даниела Вергилива Тасева - Старши учител

Образование: висше, магистър

Специалност: "Предучилищна и начална училищна педагогика"

Четвърта професиoнална квалификационнa степен

 

Гергана Петрова Петрова - Старши учител

Образование: висше, бакалавър

Специалност: "Предучилищна педагогика и чужд език"

Трета професиoнална квалификационнa степен

 

Лили Николаева Миланова - Старши учител

Образование: висше, магистър

Първа специалност: "Предучилищна педагогика и чужд език"

Втора специалност: "Начална училищна педагогика"

Трета професиoнална квалификационнa степен

 

Цветелина Бойчова Митева - Старши учител

Образование: висше, магистър

Първа специалност: "Специална педагогика"

Втора специалност: "Училищна психология"

Трета специалност: "Предучилищна и начална педагогика"

Трета професиoнална квалификационнa степен

 

 

Ели Йорданова Манова - Старши учител

Образование: висше, магистър

Специалност: "Предучилищна педагогика"

Четвърта професиoнална квалификационнa степен

 

Златка Мирчова Лумбева - Димитрова - Старши учител

Образование: висше, магистър

Специалност: "Предучилищна и начална училищна педагогика"

Втора професиoнална квалификационнa степен

 

Спаска Крумова Зарева - Старши учител

Образование: висше, магистър

Първа специалност: "Предучилищнапедагогика и чужд език"

Втора специалност: "Предучилишна и начална училищна педагогика"

Трета професиoнална квалификационнa степен

 

Йорданка Ангелова Милошева - учител

Образование: висше, магистър

Първа специалност: "Начална училищна педагогика"

Втора специалност: "Предучилищна педагогика"

Четвърта професиoнална квалификационнa степен

 

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 

 

Антония Спасова Токева - ЗАС /централна сграда/

Емилия Кирилова Грозданова - ЗАС /филиал с. Бистрица/

Веселка Николова Ристанова - готвач /централна сграда/

Иванка Янкова Милошева - готвач /филиал с. Бистрица/

Антоанета Петрова Якимова - помощник възпитател

Василка Михайлова Ангелова - помощник възпитател

Снежана Георгиева Попова - помощник възпитател

Ваня Стоименова Христова - помощник възпитател

Радка Николаева Тодорова - помощник възпитател

Венка Методиева Димитрова - помощник възпитател

Росица Борисова Щръклева - помощник възпитател /филиал с. Бистрица/

Славянка Петрова Дошульова - помощник възпитател /филиал с. Бистрица/

Елена Христова Тасева - помощник възпитател /филиал с. Бистрица/

Лидия Исталиянова Ангелова -помощник възпитател /филиал с. Бистрица/

Стефка Малинова Капурдова - помощник възпитател /филиал с. Бистрица/

Цветанка Кирилова Кирилова - помощник възпитател /филиал с. Бистрица/

Теманужка Георгиева Томанова - перач

Юлиан Йорданов Николов - огняр/ поддръжка сграда

Петър Костадинов Мухчинов - огняр /филиал с. Бистрица/