ДГ "Детелина"
Детска градина в град Дупница

История

Детска градина „Детелина” е открита на 27.12.1972 г. Разположена е  между две основни училища ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий” и ОУ „Неофит Рилски” на ул „Витоша” 1 в гр.Дупница, в близост до обществени и административни сгради, което я прави удобно и желано място от родителите за отглеждане и възпитаване на техните деца.

    Детската градина е двуетажна специално строена сграда със застроена обща площ 736 м на кв. и двор 6076 кв. м с площадка за всяка група.

Сградата разполага с:

  • четири занимални-спални, всяка от тях с гардеробна и приемна за децата, и санитарен възел;
  • обособено място за допълнителните дейности/ английски език, таекуондо, ЗУМБА, народни хора/
  • сервизни помещения,
  • административна част,
  • кухненски блок.

    Към ДГ „Детелина” принадлежи филиал намиращ се в с. Бистрица , община Дупница - масивна двуетажна сграда със застроена площ 1380 кв.м и дворно място 10240 кв.м.  В момента функционират две градински групи и две ясли.

    В детската градина се приемат деца от 2 до 7 години по желание на родителите, съгласно ЗПУО. 

    Не се допуска подбор по пол, етническа принадлежност, социална принадлежност или друг диференциращ признак. Зачита се Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето и Конституцията на Република България.