ДГ "Детелина"
Детска градина в град Дупница

Група "Мики Маус"

УЧИТЕЛИ: Анна Стоянова – старши учител

Гергана Петрова - зам. директор за учебната 2021 - 2022г.

Анелия Захова - учител /заместник/

Пом. Възпитател: Снежана Попова

Групата работи с деца родени 2015г.

Групата се намира на І етаж в дясно на сградата.