ДГ "Детелина"
Детска градина в град Дупница

Организация на учебния ден в ДГ "Детелина"

дневен режим